Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/89/240689/hjenergi.se/public_html/Connections/conn_hjenergi.php on line 9 [HJ Energi AB]
NYHETSARKIV
Visar samtliga 66 nyheter.
Publicerad 2019-06-24 kl. 15:28
Hyresgästanpassning för Danica
HJ Energi har f√•tt i uppdrag av Klara Norra Fastigheter att samordna samt projektleda hyresg√§stanpassning f√∂r Danicas nya kontor p√• √Ėstermalm i Stockholm
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2016-06-16 kl. 08:27
OVK-Besiktning Mitt i City
HJ Energi AB kommer utföra OVK-besiktning av köpcentret Mitt i City i Karlstad som ägs av Thon Property.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2016-06-16 kl. 08:22
Statusbesiktning Pendeltågstationer
HJ Energi har fått i uppdrag av SL att utföra statusbesiktning av samtliga pendeltågstationer i Stockholm.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2015-09-23 kl. 18:28
Ombyggnad för Finansförbundet
HJ Energi har f√•tt i uppdrag av Klara Norra Fastigheter att vara projekterings samt projektledare f√∂r hyresgästanpassning av c:a 1000 kvm kontor f√∂r Finansförbundet p√• Kungsholmen
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2014-03-20 kl. 20:13
OVK-Besiktningar Steen&Ström
HJ Energi kommer att utf√∂ra OVK-besiktningar på Torp k√∂pcentrum i Uddevalla samt Etage k√∂pcentrum i Trollh√§ttan som √§gs av Steen&Str√∂m.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2014-03-20 kl. 20:12
HG-anpassning Fysiokliniken
Projektering samt projektledning för en Hyresgästanpassning åt Fysiokliniken i Kv Fristaden 6.
Uppragsgivare är Klara Norra Fastigheter
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2014-01-10 kl. 13:20
Ramavtal med Caverion Sverige
HJ Energi har slutit ramavtal med Caverion Sverige f√∂r energitj√§nster, besiktningar samt ventilationsutredningar/√•tg√§rder i Stockholms och √Ėsterg√∂tlands l√§n.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2014-01-10 kl. 13:18
Nya lokaler för Kronfågel
Klara Norra Fastigheter har skrivit nytt hyresavtal med Kronfågel. HJ Energi kommer vara byggledare för HG-anpassningen med inflyttning i slutet av februari 2014.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2013-12-27 kl. 14:33
OVK-Besiktning Ikanohuset i Linköping
HJ Energi kommer utföra OVK-besiktning av samtliga byggnader i området som ägs av IKEA.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2013-12-27 kl. 14:28
Ombyggnationer ventilation Jordro Centrum
HJ Energi har fått i uppdrag att utföra ombyggnader av ventilation efter brandskador i Jordbro Centrum. Arbetet beräknas pågå fram till slutet av februari 2014.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2013-11-22 kl. 10:47
HG-anpassning för Kronfågel
HJ Energi har fått uppdraget från Klara Norra Fastigheter att projektleda och samordna HG-anpassning för Kronfågel som kommer flytta in i Kv Fristaden 6 i Stockholm mars 2014.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2013-11-22 kl. 10:44
Energideklaration Sollentuna Centrum
P√• uppdrag fr√•n Steen & Ström kommer vi utf√∂ra energideklaration av Sollentuna Centrum under december m√•nad
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2013-03-29 kl. 20:04
OVK-Besiktning Mitt i City Karlstad
HJ Energi har fått i uppdrag att utföra OVK-besiktning på gallerian Mitt i City i Karlstad som ägs av Steen&Ström.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2013-03-29 kl. 19:55
Projektledare SL
HJ Energi har fått i uppdrag att samordna och vara projektledare för installationer av miljövänlig fjärrvärme till tunnelbanstationer inom Stockholms län.
Uppdraget sträcker sig till slutet av 2014.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2010-10-08 kl. 21:12
Energiåtgärder Gyllenforsen Fastigheter
HJ Energi har fått i uppdrag från Gyllenforsen fastigheter att inleda samarbete för energieffektiviseringar i deras fastighetsbestånd.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2010-10-01 kl. 08:11
Ombyggnadsprojekt för Klara Norra Fastigheter
HJ Energi kommer att vara projektledare f√∂r en ombyggnad av en fastighets f√∂rs√∂rjningssytem p√• √Ėstermalm i Stockholm avseende v√§rme, ventilation och kyla.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2010-03-11 kl. 22:11
Värmeinjustering för Bravida
HJ Energi har fått i uppdrag av Bravida Sverige AB att utföra transmissionsberäkning samt värmeinjustering åt HSB BRF Högdalen i Stockholm. Totalt avser injusteringen c:a 700 lägenheter.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2010-01-14 kl. 10:28
Energideklarationer Nordiska Museet
HJ Energi har fått i uppdrag att utföra Energideklarationer i 22 byggnader åt Julita Gård.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2010-01-06 kl. 18:47
Energideklarationer Gustavssons Bostäder
HJ Energi har fått i uppdrag att utföra Energideklarationer för hela Gustavssons Bostäders bestånd. Omfattningen är ett 30 tal fastigheter i södra Sverige.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2009-12-06 kl. 21:36
Energiutredningar för HSB Konsult i Stockholm
HJ Energi kommer under vintern 2009-2010 utföra energiutredningar för HSB Konsult i Stockholm.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2009-08-28 kl. 07:27
√Ėverl√•telsebesiktningar SL
HJ Energi utför överlåtelsebesiktningar på samtliga T-stationer i samband med att ny trafikentreprenör MTR tar över efter Veolia.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2009-08-28 kl. 07:22
Projekt Fristaden 6
HJ Energi har totalansvar avseende byte av ventilationsaggregat inom Kv Fristaden 6 i Stockholm med en projektbudget på 5 milj SEK.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2009-01-07 kl. 15:08
Energideklarationer för Graflunds
HJ Energi kommer att utf√∂ra energideklarationer √•t Graflunds i √Ėsterg√∂tland och Stockholm.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2008-09-16 kl. 18:47
HJ Energi Nyanställer
HJ Energi hälsar Fredrik Nilsson välkommen. Fredrik är 22 år och kommer närmast från en praktik. Fredrik är utbildad i Energieffektiva system och kommer i huvudsak att arbeta som energitekniker och projektledare inom företaget.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2008-09-16 kl. 18:39
Projektledning ombyggnad VS-system
HJ Energi har fått i uppdrag av Klara Norra Fastigheter att projektleda en ombyggnad av nytt värme och kylsystem i Kv Repslagaren Stockholm. Arbetet beräknas pågå under hösten vintern och vara klart till Julen 2008.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2008-03-29 kl. 20:37
Energisamarbete med Steen&Ström Sverige AB
HJ Energi AB har tecknat ett samarbetsavtal med Steen&Ström Sverige AB.
Samarbetet innebär att HJ Energi skall utföra Energideklarationer på Steen&Ströms samtliga köpcentrum i Sverige i ett första steg.
Avtalet sträcker sig 3 år framåt och innebär en stor utmaning för HJ Energi AB.
Målet med Energisamarbetet är att sänka energiförbrukningarna inom Steen&Ströms fastigheter i Sverige med 20% vilket i sin tur medför mindre utsläpp och påverkan på vår miljö.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2008-01-20 kl. 19:26
Energideklarationer för Gyllenforsen
HJ Energi AB har av Gyllenforsen Fastigheter KB fått i uppdrag att utföra Energideklarationer på samtliga 26 fastigheter i Stockholm.
Arbetet innebär även ett långsiktigt program för att sänka energiförbrukningar inom Gyllenforsen KB.
Arbetet med deklarationer av byggnader och energiutredningar beräknas pågå under hela 2008.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-12-11 kl. 16:25
Energiutredningar SL
HJ Energi har fått i uppdrag att utföra kompletta energiutredningar med åtgärdsförslag och effektiviseringar på Slakthusdepån samt Hammarbydepån.
Arbetet beräknas börja efter års-skiftet 2007-2008.

--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-12-11 kl. 16:25
Projektledning Fjärrvärme på 30 stationer åt SL
HJ Energi AB har fått i uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik att projektleda arbetet med utbyte/konvertering av gas och oljepannor på c:a 30 stationer och 5 depåer till fjärrvärme

Den totala installerade effekten för denna utbyggnad av fjärrvärme motsvarar c:a 30 GWh 100 % dvs all fjärrvärme som Fortum levererar till SL kommer från förnybara källor, i detta fall biobränsle
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-11-08 kl. 20:38
HJ Energi expanderar och anställer Energitekniker
För att tillgodose våra kunders ökade behov och mer efterfrågan av våra tjänster har HJ Energi AB anställt 2 st nya medarbetare.

Vi hälsar Tobias Ring och Mats Wigh välkomna till vårt gäng.

Tobias kommer närmast från Landstingsfastigheter i Linköping där han arbetat som Energitekniker de senaste 6 åren.

Mats kommer närmast från Siemens där han arbetat och ansvarat för Energisamarbeten samt med Energifrågor som Drifttekniker.

Mats har mer än 15 års erfarenhet när det gäller Energieffektiviseringar, drift och automation.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-11-08 kl. 19:38
Projektledning Linköpings Stift
HJ Energi kommer att vara projektledare och samordnare när det gäller ombyggnad av ventilation och kyla i byggnader inom Stiftets kanslibyggnader.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-07-13 kl. 20:03
Driftinstruktioner i spärrar åt SL
HJ Energi har fått i uppdrag att göra förklaringsdokumentation av tekniska system i spärrkiosker på samtliga pendeltågsstationer.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-04-19 kl. 15:42
Energiutredning Kv Tranbodarne 11 Gyllenforsen
HJ Energi har fått i uppdrag av Gyllenforsen KB att genomföra en ingående energiinventering med åtgärdsförslag på Kv Tranbodarne 11 i Stockholm.(Katatrinahissen).

Efter genomförd inventering kommer HJ Energi att vara projektledare för eventuella ombyggnader i fastigheten.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-04-19 kl. 15:30
HJ Energi Ackrediterar sig för Energideklarationer
HJ Energi AB kommer att ackreditera sig med behövande kvalitetssystem för EG-direktivet om Enegideklarationer.

Detta blir en stor utmaning för företaget och personalen kommer därför genomgå erforderliga utbildningar för att certifiera sig.

Vi räknar med att kunna utföra de första Energidaklarationerna i september-oktober 2007.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-04-08 kl. 09:13
Energiinventering Göteborg
HJ Energi har fått i uppdrag av Klara Norra Fastigheter att energiinventera samt göra uppföljningar på en fastighet i Göteborg.

Arbetet beräknas pågå under lång tid för att få ner energiförbrukningar samt effektivisera fastighetens nuvarande energisystem.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-03-06 kl. 13:49
Projektledning samt besiktningar LKF
HJ Energi har fått i uppdrag av LKF att vara projektledare samt utföra besiktningar av ett antal energieffektiviseringsprojekt i Linköping.

Arbetet beräknas pågå till hösten 2007.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2007-03-06 kl. 13:30
Värmeinjusteringar √•t Sandbäckens R√∂r
HJ Energi har f√•tt i uppdrag av Sandbäckens R√∂r att utf√∂ra total injustering av ett antal värmesystem i nyproduktion i Norrk√∂ping och Link√∂ping.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-12-10 kl. 23:33
Injustering av Värmesystem √•t Graflunds
HJ Energi kommer att utf√∂ra injusteringar av värmesystem √•t Graflunds i delar av deras fastighetsbest√•nd i Link√∂ping.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-12-10 kl. 23:31
Värmeinjusteringar √•t Kl√∂vern
HJ Energi har f√•tt i uppdrag av Kl√∂vern att utf√∂ra värmeinjusteringar p√• värmesystem i ett antal fastigheter i Link√∂ping.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-11-27 kl. 22:23
Nya Styr och reglerfunktioner
Industriautomatik i Norrköping har valt att låta HJ Energi ta fram ett nytt och energieffektivare styr och reglersystem för deras ventilationsanläggningar.

Arbetet innebär ett totalansavar för att minska energiförbrukningen i deras fastighet.

HJ Energi beräknar att investeringen har en pay off på mindre än 1 år.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-11-27 kl. 22:12
Ny undercentral Industriautomatik
Industriautomatik i Norrköping väljer HJ Energi som projektledare och teknisk konsult när det gäller byte av undercentral i deras fastighet.

Arbetet består i att ta fram förfrågningsunderlag samt dimensionera för rätt effekter, flöden och tryck.

HJ Energi kommer även att utföra injusteringar av samtliga värmesystem i fastigheten och medverka vid slutbesiktningen.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-10-24 kl. 23:40
Miljö och Kvalitetsrevisioner i samarbete med SL
HJ Energi kommer att utföra miljö och kvalitetsrevisioner av förvaltningsavtalet tillsammans med SL.

Arbetet kommer att fortgå under minst det närmaste halvåret.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-10-24 kl. 23:36
Ronderingar och kontroller åt SL
HJ Energi har fått i uppdrag av SL att utföra ronderingar samt kontroller av tunnelbanans samtliga stationer i centrum.

Uppdraget innebär även att HJ Energi kommer att ansvara för att eventuella fel o brister blir åtgärdade inom väldigt kort varsel. Detta för att höja statusen på T-stationer i Centrum.

Arbetet beräknas vara klart tills årsskiftet.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-10-06 kl. 16:46
Utredning höga vattenförbrukningar SL
HJ kommer att utföra utredningar på ett antal depåer hos SL som har en onormalt hög vattenförbrukning.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-10-06 kl. 16:44
Projektledare åt Gyllenforsen
HJ Energi har fått i uppdrag att vara projektledare åt Gyllenforsen KB vid en ventilationsombyggnad.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-10-06 kl. 16:42
Besiktning BRF Trycksvärtan
HJ Energi kommer att vara Bostadsrättsföreningens representant vid garantibesiktningen.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-09-18 kl. 15:31
Linköpings Stift
HJ Energi har fått i uppdrag att utföra en utredning/projektering för en ny kylanläggning i stiftets kanslibyggnad.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-09-18 kl. 15:27
Energiutredning åt BRF Elden i Linköping
HJ Energi kommer att utföra en energiutredning samt ett delningsförslag för fastighetens energisystem då en annan ägare skall tillträda i vissa dela av fastigheten.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-08-18 kl. 10:36
Industriautomatik väljer HJ Energi
Industriautomatik i Norrköping har tecknat avtal med HJ Energi gällande energiförvaltning av deras fastighet i Norrköping.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-07-07 kl. 14:48
Utredning/Projektering ventilation åt Keops
HJ Energi har fått i uppdrag att omprojektera samt hitta en energieffektiv lösning av ventilationsstyrningar/luftmängder i en av Keops fastigheter i Stockholm.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-06-28 kl. 09:13
HJ Energi flyttar in i nya kontorslokaler
Vi flyttar in i nya lokaler i Hageby Centrum. Vi behåller samma telefonnummer och adress. Välkomna!
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-05-26 kl. 14:11
HJ Energi expanderar
HJ Energi har i dagarna anställt en ny medarbetare. Hans namn är Tobias Sjödahl.

Tobias kommer närmast från Landstinget där han har arbetat som drifttekniker/projektledare.

Tobias börjar sin anställning i början av augusti och vi hälsar honom varmt välkommen till vårt gäng.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-05-26 kl. 14:09
Driftinstruktioner för spärrkiosker i tunnelbanan
HJ Energi har fått i upprag av SL att genomföra en teknisk dokumentering och driftinstruktioner samt utbildning av Connex personal i SL:s alla spärrkiosker i tunnelbanan.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-05-26 kl. 13:57
Nytt avtal med SL som biträdande driftledare
HJ Energi har tecknat ett nytt avtal med Storstockholms Lokaltrafik som biträdande driftledare.

Avtalet sträcker sig till hösten 2008.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-05-26 kl. 13:45
Energiutredning åt Linköpings Stift
HJ Energi AB har fått i uppdrag att utföra energiutredningar av ett antal fastigheter i Linköping.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-04-26 kl. 15:22
Energiutredningar åt LKF
HJ Energi har fått i uppdrag av LKF AB att utföra energiutredningar av ett antal fastigheter i Linköping.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-03-16 kl. 22:51
OVK-besiktningar Lokalbanor SL
HJ Energi har fått i uppdrag av SL att utföra OVK-besiktningar på Roslagsbanan, Saltsjöbanan samt Lidingöbanan.

Arbetet kommer att pågå under hela 2006
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-03-09 kl. 09:29
Utredning mätare åt SL
Utredning av mätare inom alla fastigheter gällande fjärrvärme, gas, el, olja och vatten.

Projektet innebär att mätare kontrolleras avseende placeringar, storlekar, samt betjäningsområden.

I nästa fas så kontrolleras alla mätare mot fakturor samt förbrukningar och ägare av abonnemang.

I slutändan innebär detta att kunden kommer att ha kontroll över fakturor/förbrukningar inom sina egna fastigheter.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-03-09 kl. 08:57
Fastighetsdatabas åt SL
Upprättande av fastighetsdatabas för planerade underhållsarbeten i SL:s fastigheter.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-02-19 kl. 21:37
HJ Energi lanserar sin nya hemsida
Idag släpper vi vår nya hemsida.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-02-10 kl. 12:11
OVK-besiktningar åt Keops
HJ Energi utför OVK-besiktningar på samtliga Keops fastigheter i Stockholm.

Arbetet beräknas pågå under första halvåret 2006.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-02-10 kl. 12:01
Projektledning ombyggnad ventilation Keops
Projektledning gällande ombyggnad och effektivisering av ventilation i en fastighet i Stockholm.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-02-10 kl. 11:53
Energiutredning/projektledning åt Gyllenforsen KB
Energiutredningar av ett antal fastigheter i Stockholm.

Projektledning gällande fjärrvärme och ventilationsombyggnader.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-02-10 kl. 11:50
Energif√∂rvaltning √•t Gustavssons Bostäder
HJ Energi har skrivit ett avtal med Gustavssons Bostäder i Norrköping om Energiförvaltning av 19 st fastigheter.

Samarbetet innebär ett långsiktigt åtagande för att minska energianvändningen.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-01-31 kl. 22:19
HJ Energi söker Energitekniker
Då företaget är inne i en expansivt skede så söker vi en energitekniker med placering i Norrköping.
--------------------------------------------------------------------
Publicerad 2006-01-30 kl. 13:21
Projektledning OVK-besiktningar
HJ Energi ansvarar för OVK-besiktningar i tunnelbanans spärrkiosker.
--------------------------------------------------------------------
 
SENASTE NYTT
2019-06-24 kl. 15:28
Hyresgästanpassning för Danica
--------------------------------
2016-06-16 kl. 08:27
OVK-Besiktning Mitt i City
--------------------------------
2016-06-16 kl. 08:22
Statusbesiktning Pendeltågstationer
--------------------------------
2015-09-23 kl. 18:28
Ombyggnad för Finansförbundet
--------------------------------
2014-03-20 kl. 20:13
OVK-Besiktningar Steen&Ström
--------------------------------